POMAGAMY W OCENIE KADR

Nikt nie lubi być oceniany a jednak lubimy wiedzieć więcej o sobie. Jak wykorzystać posiadaną wiedzę, zdolności, inteligencję? Jak zmienić to, co możemy zmienić? Odpowiedź na te pytania przynosi System Ocen i Kompetencji Pracownika.

Pracownicy, których Państwo zatrudniliście, to osoby, które także chcą się rozwijać i pracować jeszcze skuteczniej. Trudno prowadzić skuteczną politykę zarządzania kadrami, nie znając swoich ludzi.
Wiedza o swoich pracownikach daje przewagę konkurencyjną.

Czy znasz metodę, która potrafi sprawdzić jednocześnie: inteligencję, planowanie strategiczne, umiejętność efektywnych kontaktów z ludźmi, umiejętność zarządzania, kreatywność, odporność
na stres, poziom motywacji, inicjatywę?
W PMC taką metodę mamy i wiemy jak ją zastosować.

System Oceny Kompetencji Kierowniczej i Pracowniczej:

- umożliwia obiektywną ocenę kwalifikacji ludzi
- nagradza kompetentnych pracowników
- poprawia komunikację
- ułatwia zarządzanie ludźmi
- umożliwia wcześniejsze reagowanie na sytuacje trudne
- rozwiązuje problemy personalne