OFERUJEMY TRENINGI

- Komunikacja interpersonalna
- Sztuka wywierania wpływu
- Efektywne zarządzanie pracownikami
- Zarządzanie projektem
- Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
- Ożywcza siła motywacji
- Zarządzanie czasem


Szkolenia przeznaczone są dla menedżerów wszystkich szczebli, szefów grup projektowych.

Efekty odczuwalne przez uczestników to przede wszystkim zwiększenie efektywności działania, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, większe zadowolenie
z wykonywanej pracy.

Korzyści dla firmy to skuteczniejsze radzenie sobie
z konkurencją, zwiększona efektywność, większa stabilność firmy.
TU NAUCZYSZ SIĘ
kierować efektywniej

Na szkoleniach zarządzania wykształcisz w sobie umiejętności wywierania wpływu na innych. Umiejętność zarządzania ludźmi
i projektami stanie się Twoim atutem.

Łatwiej będzie Ci radzić sobie
z trudnymi współpracownikami. Nauczymy Cię jak minimalizować straty, dzięki skutecznemu kierowaniu własnym czasem.